Bilde
Pink pyramid

En gamechanger innenfor kredittbehandling

Dignisia er et system som optimaliserer risiko, skaper bedre kundeforhold og øker lønnsomheten. Systemet benytter seg av AI, maskinlæring og avanserte analysemodeller. Med Dignisia kan du sammenligne inkassoleverandører, analysere tiltak, avvik og utfall og dessuten fortløpende klassifisere risiko og vurdere gjeldsporteføljer.

Kundetilfredshet og lønnsomhet i fokus
Bilde
line
Mer fornøyde kunder og sterkere varemerke

Systemet analyserer dataene og skaper beslutningsgrunnlag for de rette tiltakene, mot rett kunde og til rett tid gjennom hele kredittens livssyklus. Som resultat får du mer fornøyde kunder og et sterkere varemerke.

Bilde
bars
Økt konkurranse og høyere transparens

Vi har utviklet oppfølgingsmodeller til referansemåling og oppfølging av kredittbehandling. Det gir deg bedre kontantstrøm og lavere kostnader på utførte tjenester.

Bilde
bubbles
Smartere teknologi gir flere valgmuligheter

Når det blir lettere å bytte leverandør av kredittbehandlingstjenester, oppstår det en gunstigere markedssituasjon med økt konkurranse. Dignisias system innebærer at du bare trenger én integrert forbindelse mot kredittbehandlingsleverandørene – uansett hvor mange du bruker.

Bilde
bar charts
Tydeligere struktur genererer økte inntekter

Dignisia leverer fortløpende vurderinger av gjeldsporteføljen, analysert per segment. Systemet hjelper deg når du skal treffe beslutninger om salgsstrategi, og genererer anonymiserte investeringsgrunnlag som er i samsvar med personvernforordningen og andre avtaler. På den måten får du bedre betalt for porteføljen.

Skap større lønnsomhet gjennom hele kredittlivssyklusen

Kreditter, lån og fordringer er en grunnleggende del av dine kunders liv. De er også avgjørende for bedriftens vekst og stabilitet og dermed en forutsetning for en sunn økonomi. Det å håndtere kredittsaker basert på fakta og i samsvar med selskapets strategi skaper konkurransefordeler. Dignisia tar kontroll over hele kredittens livssyklus.

1
Kredittavgjørelser
2
Fakturering / varsling
3
Purring
4
Inkasso
5
Overvåking
6
Avslutning