Kuva
Pink pyramid

Todellinen muutoksentekijä luotonhallinnassa.

Dignisia on järjestelmä, joka optimoi sinun riskisi, luo parempia asiakassuhteita ja lisää tuottojasi. Järjestelmä hyödyntää tekoälyä, koneoppimista ja kehittyneitä analyysimalleja. Sen ansiosta voi vertailla perintäyrityksiä sekä analysoida toimenpiteitä, poikkeamia ja tulosta, ja samalla tehdä jatkuvaa riskiarviointia ja arvioida velkaportfolioita.

Fokuksessa asiakastyytyväisyys ja tuotto
Kuva
line
Tyytyväisemmät asiakkaat ja vahvempi tuotemerkki.

Järjestelmämme analysoi dataa ja luo pohjaa oikeille toimenpiteille – oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan koko luoton kestoajaksi. Tämän tuloksena saat tyytyväisempiä asiakkaita ja vahvemman tuotemerkin.

Kuva
bars
Lisääntynyt kilpailu ja suurempi läpinäkyvyys.

Olemme kehittäneet seurantamalleja benchmarkingiin ja luotonhallintaan. Sen ansiosta kassavirtasi kasvaa ja palvelukustannukset alenevat.

Kuva
bubbles
Älykkäämpi tekniikka lisää valinnanmahdollisuuksia.

Kun luotonhallintapalvelujen tarjoaja on helpompi vaihtaa, syntyy lisääntyneen kilpailun myötä suotuisampi markkinatilanne. Dignisian järjestelmään kuuluu, että tarvitset luotonhallintapalvelujen tarjoajia varten vain yhden liittymän. Riippumatta siitä, montaako käytät.

Kuva
bar charts
Selkeämpi rakenne parantaa tuottavuutta.

Dignisia toimittaa säännöllisesti arviointeja velkaportfoliostasi segmenteittäin. Järjestelmä auttaa sinua tekemään myyntistrategiaa koskevia päätöksiä ja luo kohdentamattomia investointiperusteita, jotka ovat yhteensopivia GDPR:n ja muiden sopimusten kanssa. Näin saat portfoliostasi paremman tuoton.

Hanki lisää tuottoa koko luoton kestoajalta.

Luotot, lainat ja saatavat ovat perustava osa asiakkaidesi elämää. Ne ovat myös olennainen asia yritysten kasvun ja vakauden kannalta, ja siksi terveen talouden edellytys. Luottojen käsittely tosiasioiden pohjalta ja yrityksen strategian mukaisesti luo kilpailuetuja. Dignisia hallinnoi luoton koko elinkaarta.

1
Luottopäätös
2
Laskutus / ilmoitus
3
Muistutus
4
Perintä
5
Jälkivalvonta
6
Lopetus