Billede
Pink pyramid

Credit Management på en helt ny måde.

Dignisia er et system, som optimerer din risiko, skaber bedre kunderelationer og øger din rentabilitet. Systemet benytter AI, machine learning og avancerede analysemodeller. Det gør dig i stand til at sammenligne udbydere af inkassotjenester og analysere tiltag, afvigelser og udfald, samtidig med at du løbende kan klassificere risici og vurdere gældsporteføljer.

Fokus på kundetilfredshed og rentabilitet
Billede
line
Styrket brand og større kundetilfredshed.

Vores system analyserer data og giver dig et velinformeret grundlag for at træffe beslutninger om tiltag over for den rette kunde i rette tid gennem hele kredittens livscyklus. Det giver dig mere tilfredse kunder og styrker dit brand.

Billede
bars
Skærpet konkurrence og øget transparens.

Vi har udviklet opfølgningsmodeller for benchmarking og opfølgning på kredithåndtering. Det giver dig et bedre cashflow og sænker dine omkostninger til udførte tjenester.

Billede
bubbles
Smartere teknik giver flere valgmuligheder.

Når det er nemmere at skifte leverandør af kredithåndteringstjenester, opstår der en mere gunstig markedssituation med øget konkurrence. Med Dignisias system behøver du kun én integration med dine kredithåndteringsleverandører – uanset hvor mange du bruger.

Billede
bar charts
Tydeligere struktur genererer øgede indtægter.

Dignisia leverer løbende vurderinger af dine gældsporteføljer fordelt efter segment. Systemet hjælper dig med at vælge salgsstrategi og opretter anonymiseret investeringsdokumentation, som er i overensstemmelse med GDPR og andre aftaler. Det hjælper dig med at få en højere pris for porteføljen.

Opnå øget rentabilitet i hele kredittens livscyklus.

Kreditter, lån og fordringer er en grundlæggende del af dine kunders hverdag. De er også afgørende for virksomhedernes vækst og stabilitet og dermed en forudsætning for en sund økonomi. Når man håndterer en kredit på baggrund af fakta og i overensstemmelse med virksomhedens strategi, opnår man konkurrencemæssige fordele. Dignisia tager kontrol over hele kredittens livscyklus.

1
Kreditbeslutning
2
Fakturering / advisering
3
Rykker
4
Inkasso
5
Efterfølgende overvågning
6
Afslutning